Grace en Margaret zijn inmiddels gesetteld op school. Ze hebben het er heel erg naar hun zin. En ze vonden het ook fijn om in hun schoolvakantie hun familie te bezoeken. Ze hebben een paar dagen in hun dorpje doorgebracht. De overige dagen logeerden ze bij hun tante Shosho.

Wat zo leuk is, is dat ik van beide meisje een handgeschreven briefje ontving. Grace is heel blij dat ze naar school kan gaan en doet haar uiterste best het meeste uit zichzelf te halen:

“I am glad and happy for you paid my schoolfees and I was able to join to a secondary school. I got many friends and I learn from them and my teachers that I should do the best of my own abilities.”

Haar zusje Margaret kijkt in de toekomst en schrijft dat ze dokter wil worden en samen met haar familie haar dorpje ten goede wil veranderen:

“I am doing well in school and working hard to be a doctor in future. I will make sure I will change our village together with my family. May God grant you and peaceful long life together with your families.” 

Op de foto zien jullie de stralende Margaret samen met een van onze contactpersonen Gathoni.

Gathoni werkt voor Saint Martin in Nyahururu en voor Mensen met een Missie in Kenia. Ze houdt contact met alle lokale hulporganisaties die Mensen met een Missie financieel steunt. Zo is er zicht op dat het geld goed besteed wordt. Gathoni was ook een van de reisbegeleiders toen ik vorig jaar in Kenia was. Ze was erbij toen ik Grace in haar hutje ontmoette. Uit eigen beweging bezoekt ze nu ook de meisjes samen met medewerkers van AJAM. AJAM zorgt voor de meisjes en dat hun schoolgeld van jullie donaties wordt betaald.

En de donaties lopen flink op. Fantastisch! Met het geld dat nu verzameld is, kunnen Grace en Margaret in elk geval naar school tot halverwege hun 4e jaar. Dat betekent ook dat ik nu flink wat geld in ‘kas’ heb. Ik weet dat er meer meisjes in het dorp zijn die grote kans lopen om uitgehuwelijkt te worden, of het misschien al zijn. Ik vraag me af ‘kan ik niet nog een meisje helpen?’. En ‘zal ik een stichting oprichten met ANBI-status?’ Flink wat mijmeringen. Na de zomervakantie ga ik concreet onderzoeken wat het betekent om een stichting op te richten.