Verantwoording

Met gezond verstand, vanuit het hart

ANBI-status

Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Wij voldoen dus aan alle voorwaarden om de ANBI-status te mogen dragen. Hierdoor geniet je als donateur van belastingvoordeel over de giften aan Kamaria naar school.

Belangrijke gegevens

Statutaire naam: Stichting Kamaria naar school
RSIN/fiscaal nummer: 858488553

KvK-nummer: 70861196
IBAN: NL51 ABNA 0813 2163 11

Financiële verantwoording

Als stichting hebben we nu eenmaal te maken met kosten, met name voor het betalingsverkeer en de hosting van de website. De totale kosten willen we natuurlijk zo laag mogelijk houden, zodat we het grootst mogelijke deel van de inkomsten aan onze doelstelling kunnen besteden. Daarom zoeken we op eigen initiatief samenwerking met partners, incidenteel en structureel, die op vrijwillige basis en/of met gesloten beurs voor ons aan de slag gaan. Dit doen wij door bijvoorbeeld deel te nemen aan Beursvloer Baarn en Tilburg.

maart 2018 • Match Beurvloer Baarn gerealiseerd

Beloningsbeleid

Als bestuur werken we natuurlijk op vrijwillige basis en ontvangen we dus geen beloning voor ons werk. Eventueel afreizen naar Kenia betalen we dan ook uit privémiddelen. Beide gelden natuurlijk ook voor andere vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting.

Rapportages vanuit Kenia

We werken samen met de lokale hulporganisatie AJAM. Zij rapporteren tweemaal per jaar aan ons. We krijgen een financieel rapport met de inkomsten en uitgaven, gespecificeerd met de betalingen van onze stichting aan AJAM en alle bonnen van de schoolinkopen. Daarnaast hebben we regelmatig contact per e-mail. Ook stuurt AJAM foto’s en brieven van de meisjes die we steunen. Zo blijven we op de hoogte van hoe het met ze gaat.

Beleidsplan

In ons beleidsplan beschrijven wij de plannen voor 2021 en 2022. Het is een dynamisch plan zodat wij kunnen blijven anticiperen op ontwikkelingen in zowel Nederland als Kenia. Op dit moment gaan er dankzij de stichting drie tienermeisjes naar een kostschool die voortgezet onderwijs biedt. Wij zetten ons zoveel mogelijk in zodat er nog meer meisjes onderwijs kunnen volgen.

Do your little bit of good where you are, it’s those little bits of good put together that overwhelm the world.
Desmond Tutu