Dit doen wij

Empowerment van meisjes

Kamaria naar school zet zich in om onderwijs voor tienermeisjes in Kenia mogelijk te maken. Meisjes die door armoede hier zelf niet de middelen voor hebben, en die het risico lopen besneden, uitgehuwelijkt en uitgebuit te worden. Wij zorgen voor de middelen, en onze meisjes doen de rest. Vakken leren. Talenten ontwikkelen. Vriendschappen opbouwen. Voor zichzelf leren opkomen. Allemaal zijn ze heel gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Om zich zo te ontwikkelen tot krachtige, jonge vrouwen met kennis en ervaring op zak.

I hope to be the agent of change in this community which is indeed AJAM’s hope too with all the girls they have managed to rescue through Kamaria naar School Foundation

Faith

Onderwijs maakt een wereld van verschil

In 2024 gaan er dankzij onze stichting 10 meisjes naar de middelbare school, en doen 3 meisjes een vervolgopleiding.

2017: 2 meisjes

2018: 3 meisjes

2019: 7 meisjes

2020: 11 meisjes

2021: 14 meisjes

2022: 15 meisjes

2023: 14 meisjes

2024: 13 meisjes

Directe steun en korte lijnen

We werken samen met de Keniaanse hulporganisatie AJAM (Apostles of Jesus Aids Ministries) en staan nauw in contact met father Firminus Shirima (directeur AJAM). Zij regelen alle zaken in Kenia: ze kennen de meisjes die onze hulp kunnen gebruiken, zoeken de scholen uit, zorgen voor de betaling van het schoolgeld en staan in contact met de meisjes die we steunen, en met de scholen.

Onderwijs én levensonderhoud

De meisjes gaan vanwege de afstand en voor hun eigen veiligheid naar een school met internaat. Dat betekent dat het schoolgeld een optelsom is van het onderwijs dat ze krijgen en hun levensonderhoud. Het eerste jaar is qua bedrag hoger, omdat ze dan ook allerlei zaken moeten aanschaffen. Denk aan een matras, beddengoed, handdoeken, een uniform etc. De kosten van een jaar school met internaat zijn het eerste jaar zo’n €1300,00 en de jaren daarop gemiddeld zo’n €1100,00 per jaar. Een relatief laag bedrag waarmee we het leven van een meisje enorm kunnen veranderen. De meisjes gaan naar verschillende scholen. De middelbare school duurt totaal vier jaar. Het schooljaar loopt, anders dan in Nederland, van 1 januari tot 31 december. Alleen bij hoge uitzondering kan een leerling midden in het schooljaar instromen.

Van hart tot hart

We werken op een persoonlijke, kleinschalige manier. Van mens tot mens. Van hart tot hart. Veel mensen zijn geraakt door het verhaal van Kamaria en vinden het fijn dat ze precies weten hoe we het geld besteden. Zo investeren we samen in de toekomst van onze meisjes en hun gemeenschap.

Zodra we een meisje de kans geven om naar school te gaan, willen we haar ook kunnen garanderen dat ze haar opleiding kan afmaken. Daarom zorgen we eerst voor voldoende middelen voor de eerste twee schooljaren. Zo hebben we nog ruim de tijd om de rest van het schoolgeld in te zamelen. En nog belangrijker: als een meisje naar school gaat, hoeft ze niet vroegtijdig te trouwen.

En dan gaan we zo te werk:

Contact met AJAM: we laten father Shirima weten hoeveel nieuwe meisjes het komende schooljaar kunnen starten.
Contact met de gemeenschap: AJAM kijkt wie onze hulp kunnen gebruiken.
In gesprek: AJAM gaat in gesprek met de vader of andere mannelijke familieleden, en de stamoudsten om toestemming te krijgen de meisjes naar school te laten gaan.

Aanmelden bij school: AJAM zoekt een geschikte school met internaat en regelt alle zaken.

Schoolgeld: Kamaria zorgt voor de financiële middelen om het schoolgeld te betalen.
Verantwoording: AJAM geeft z’n verantwoording in een gedetailleerd financieel verslag en houdt ons met brieven en foto’s op de hoogte van hoe het met de meisjes gaat.

Zo kun jij helpen!

Door Kamaria naar school te steunen investeer je in de toekomst van onze meisjes en hun gemeenschap.

Geef aan Kamaria

Heel makkelijk te regelen via een overboeking. Voor een eenmalige of periodieke gift. Alles is welkom.

Kom in actie

 Wil je iets doen voor Kamaria? Heel graag! Wij hebben onze beste ideeën voor jou op een rijtje gezet. 

Sponsor een meisje

Door het sponsoren van een specifiek meisje verzeker je haar van een nieuwe toekomst.

Educating a girl is educating a Nation. Women are the ones sustaining families and to a large extent sustaining the Nations. Educated women sustain great families.
Father Shirima van AJAM