Je kan het je niet voorstellen: je dochter uithuwelijken. Als 5e vrouw aan een man van 58. Een maatschappelijk werker van onze partner AJAM kreeg er gelukkig lucht van en meldde het bij de kinderbescherming. De politie was nog net op tijd: de ceremonie was in volle gang, maar het huwelijk nog niet voltrokken. Het meisje is veilig! In dit krantenartikel lees je het hele verhaal.

Meer meisjes helpen

Dit benadrukt nog eens dat we met ons werk hét verschil kunnen maken. In het klein grootse dingen doen. Dankbaar zijn we dat we nu al drie meisjes helpen. En een vierde in het nieuwe schooljaar kan starten. Op naar de 5e en meer!

Geef Kamaria een stem

We zijn aangedragen voor de actie Warm Hart van de NCRV. Als we in de top 5 komen, maken we kans op een geldbedrag waarmee we 1 tot 3 meisjes kunnen helpen. Geef een stem aan onze meisjes, als je dat nog niet gedaan hebt. Het is van wezenlijk belang! www.ncrv.nl/geven/stichting-Kamaria-naar-school